Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada pakiet korzyści dla gmin, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja podpiszą porozumienie o współpracy przy programie „Czyste powietrze”.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił podczas spotkania w śląskiej gminie Świętochłowice, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju. Jak mówił, Świętochłowice to 1000. gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW. W programie, dzięki zawartym porozumieniom, gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu i dofinansowanie wymiany starych pieców „kopciuchów”.

Czytaj w LEX: Zmiany w organizacji pracy w urzędach gmin w związku z wprowadzeniem stanu epidemii >

 


Jakie korzyści otrzyma gmina deklarująca współpracę przy „Czystym powietrzu”?

Jak zaznacza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie.

- To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – mówi prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiceszef NFOŚ o „Czystym Powietrzu”: Wkrótce nabór banków i pilotaż dla domów wielorodzinnych>>

Zapowiedzi ministra klimatu

W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu „Stop Smog” rozpocznie się na przełomie lutego i marca. - Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu – wyjaśnia klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Chcemy, by „Czyste Powietrze” był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – dodał.

Rząd realizując program „Czyste Powietrze”, przeznacza na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków, co przekłada się na realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski.