Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały siedem pierwszych  umów z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe. - Zwiększamy dostępność programu „Czyste Powietrze”. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych – mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Dołączenie banków do programu jest kluczowe z punktu widzenia jego realizacji. Kolejny kanał dystrybucji – środków zwrotnych i bezzwrotnych – z pewnością przełoży się pozytywnie na liczbę składanych wniosków – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski podkreślił, że jest coraz bliżej uruchomienia tzw. ścieżki bankowej w programie. Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją planowane jest w połowie tego roku. - Do tego niezbędne jest zakończenie trwających jeszcze prac nad systemami IT, przeszkolenie doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny udzielanych przez banki »zielonych« kredytów w programie” – wyjaśnia.

Możliwość składania wniosków o kredyt w każdym województwie

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie.

Banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie "Czyste Powietrze", poznaliśmy 16 marca. To Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

 


Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Pierwsze wnioski o kredyt i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku. Chętni otrzymają informacje o programie oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swoich doradców w bankach.

Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera NFOŚiGW we wdrożeniu programu „Czyste Powietrze” – wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie kwietnia planowane jest podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, wfośigw a bankami.