WSA uchylił zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego dot. zmian nazw ulic: z Henryka Sternhela...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Administracja publiczna
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zarzuca gminom, że nie powołują komisji szacujących...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wzory deklaracji dot. podatków lokalnych zostaną...
Krzysztof Koślicki
28.06.2018
Finanse samorządów
Blisko 98 tys. miejsc pracy, ponad 6,6 tys. km dróg, sprzęt medyczny, dostęp do kultury, edukacji i...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Administracja publiczna
Jeżeli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy wobec przyjęcia, że przekroczył on prędkość o więcej...
Aleksandra Partyk
27.06.2018
Szpital, który udzielił pacjentowi pomocy w trybie nagłym może zwrócić się o potwierdzenie jego...
Marek Sondej
27.06.2018
Administracja publiczna
Uchwała rady powiatu o ustaleniu godzin otwarcia aptek oraz dyżurów w porze nocnej i okresie...
Marek Sondej
27.06.2018
Administracja publiczna
Wbrew zapowiedziom, Sejm nie zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu proponowanymi przez PiS zmianami...
Krzysztof Sobczak
27.06.2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami ponoszą samorządy,...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.06.2018
Samorząd terytorialny
Coraz bardziej powszechne jest zadłużanie się gmin, MSWiA przygotuje więc w porozumieniu z resortem...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.06.2018
Finanse samorządów
Ojciec może żądać wypłaty świadczenia wychowawczego na każde z dzieci, jeżeli porozumiał się z byłą...
Marek Sondej
26.06.2018
Pomoc społeczna
Już na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm ma zacząć prace nad zmianami w Kodeksie...
Krzysztof Sobczak
26.06.2018
Pełnienie funkcji prezesa stowarzyszenia, które w zadaniach ma prowadzenie domów pomocy społecznej,...
Robert Horbaczewski
26.06.2018
Pomoc społeczna
W niektórych miastach trwają głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego....
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2018
Zamówienia publiczne

Prawo administracyjne wymaga zmian

Administracja publiczna
Inflacja prawa, nadmiar regulacji i nowelizacji przepisów oraz problem w identyfikacji to zdaniem...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2018
Administracja publiczna
Większy wpływ na to, co się dzieje w ich regionie, chciałoby mieć 61 proc. badanych, jednak prawie...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2018
Wybory

Samorząd udzieli bonifikaty

Finanse samorządów
Rady gmin, powiatów lub sejmiki województw będą decydowały o wysokości i warunkach udzielenia...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2018
Finanse samorządów
W uchwałach z zakresu ochrony środowiska nie można uprzywilejowywać laboratoriów akredytowanych...
Robert Horbaczewski
25.06.2018
Administracja publiczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dwie decyzje dotyczące umów o zagospodarowaniu odpadów w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2018
Samorząd terytorialny
Pracownikom samorządowym na stanowiskach kierowniczych urzędniczych może być przyznany dodatek...
Jarosław Masłowski
25.06.2018
Finanse samorządów
Gminy mogą już zapoznawać się z systemem wsparcia obsługi wyborów WOW – poinformowała szefowa...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.06.2018
Wybory
Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za wypłatę świadczenia pomocy dla poszkodowanych przez...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.06.2018
Pomoc społeczna
Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało drugą część dokumentu...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.06.2018
Administracja publiczna
Przypisanie każdemu okręgowi wyborczemu konkretnej liczby posłów wybieranych do Parlamentu...
Krzysztof Sobczak
23.06.2018
Czy samorządy zarabiają na opłatach za holowanie pojazdów? Prokuratura Krajowa zarzuca powiatom, że...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.06.2018
Administracja publiczna
Plaga pożarów na składowiskach odpadów uruchomiła prace rządu nad zmianami przepisów, ale też...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.06.2018
Samorząd terytorialny
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku sprzątania chodnika, który oddzielony jest od granicy...
Robert Horbaczewski
21.06.2018
Administracja publiczna
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Olszanka został unieważniony przez Wojewódzki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.06.2018
Samorząd terytorialny
Szacunki strat wyrządzonych w uprawach przez suszę należy robić jak najszybciej, gdyż w tym roku...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.06.2018
Samorząd terytorialny
Rada Miasta Tychy (Śląskie) zdecydowała w czwartek o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach w...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.06.2018
Administracja publiczna