W związku z sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną epidemią COVID-19 nastąpiła konieczność zamrożenia wynagrodzeń osób, w tym sędziów i prokuratorów, dla których podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - podkreśla się w uzasadnieniu projektu. 

Czytaj także: Budżet państwa na 2021 rok przyjęty przez rząd>>