- Rada Miasta Ciechanów przyjęła stanowisko dotyczące zachowania integralności województwa mazowieckiego i krytycznie odniosła się do zapowiadanych planów jego podziału na dwa odrębne regiony – czytamy w komunikacie ciechanowskiego Urzędu Miasta. Zwrócono w nim uwagę, że w stanowisku radnych w sprawie zachowania integralności Mazowsza, wskazano m.in. konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych "i uzależnienia finalnej decyzji o ewentualnym podziale od efektów tych konsultacji".

Czytaj: Rząd potwierdza prace nad podziałem Mazowsza>>
 

W przyjętym stanowisku oceniono, że "konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza - posiadającej wysokie dochody własne na wpłacanie gigantycznej kwoty tzw. Janosikowego, które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw". Zwrócono m.in. uwagę, iż oznacza to, że „tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część Janosikowego, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy samorządu województwa mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie”.