Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Jak poinformowano po posiedzeniu, rząd chce w ten sposób przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprzez finansowanie ważnych zadań związanych z inwestycjami transportowymi. - Inwestycje te pomogą Polsce w powrocie na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego. Chodzi m.in. o dodatkowe wsparcie dla Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie Polskich Linii Kolejowych oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych. W 2020 r. na cele te zostanie przeznaczonych ponad 5,5 mld zł - czytamy w komunikacie rządu. 

Czytaj także: Rząd zmienił przepisy, by nie obniżać stawek VAT>>

 


Więcej pieniędzy na Fundusz Dróg Samorządowych

  • W 2020 r. rząd zwiększy dotację z budżetu państwa do FDS na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych o 3,8 mld zł, w tym przekaże 1,1 mld zł przewidziane na 2021 r.
  • Fundusz Dróg Samorządowych jest ważnym mechanizmem wspierającym samorządy w rozwijaniu infrastruktury drogowej. Na rozwiązaniu tym skorzystają także firmy budowlane.

 

Wsparcie dla PKP Polskich Linii Kolejowych

  • Z budżetu państwa przekazane zostanie 850 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA. Spółka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia lub nieruchomości. Dzięki temu zwiększy się potencjał inwestycyjny spółek zależnych PLK SA. Spółki te staną się również atrakcyjnym partnerem w dużych kontraktach lub samodzielnym podmiotem przy mniejszych inwestycjach.
  • Rząd przekaże także 1 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją przystanków kolejowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.  Rozwiązanie to umożliwi realizację Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025, którego wykonawcą będzie PKP PLK S.A. Realizacja programu zwiększy mobilność społeczeństwa oraz umożliwi polskim firmom budowlanym start w postepowaniach przetargowych.


Dodatkowe pieniądze dla służb

Projekt przewiduje też, że środkami budżetowymi będzie mógł zostać zasilony Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego), a także Fundusz Solidarnościowy (ze względu na realizację ważnych społecznie zadań).

Umożliwiona ma być też kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w 2020 r. – maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Rząd chce również, by został wydłużony czas, do którego będzie można wydawać środki budżetowe, wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, które były zaplanowane w 2020 r., a które m.in. na skutek COVID-19, nie zostaną ukończone. Tym samym ostateczny termin ich realizacji zostanie wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Ustawa ma obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast przepisy dotyczące stawek VAT powinny wejść w życie przed 31 października 2020 r.