Z prośbą o interwencję w tej sprawie do RPO zwróciła się organizacja funkcjonująca pod nazwą „Strajk Przedsiębiorców”, która rozpoczęła proces rejestracji jako partia polityczna. Jednak, by wybrać władze i ustanowić statut konieczne jest zebranie członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do partii. Tymczasem policja z uwagi na wprowadzone ograniczenia wolności zgromadzeń i zrzeszeń uniemożliwiła w lutym w Bydgoszczy przeprowadzenie takiego spotkania.

Czytaj: Nie będzie zakazu przemieszczania się w Wielkanoc - ograniczenia w handlu i kościołach>>

Choć zastrzeżenia Rzecznika co do konstytucyjności zakazów wprowadzanych rozporządzeniami pozostają aktualne, to zwraca on jednak uwagę, że przepisy ustanowiły wyjątek dla spotkań zawodowych czy służbowych, w tym partii. Zdaniem RPO warto rozważyć, czy spotkania członków zmierzające do założenia partii politycznej nie powinny być traktowane tak samo, jak spotkania członków partii.

Rzecznik poprosił komendanta policji w Bydgoszczy o informacje na temat przeprowadzonej interwencji.