Pobocze jest elementem drogi, dlatego zarządcy drogi ma obowiązek usuwać widoczne, istotne nierówności pobocza, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości jezdni. Z drugiej strony, pieszy mając do dyspozycji chodnik nie powinien iść poboczem – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
24.12.2018
Samorząd terytorialny
Kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B od 22 grudnia br. mogą już także prowadzić trójkołowym motocykle. Jednak uprawnienie takie będzie przysługiwało tylko kierowcom, którzy od co najmniej trzech lat mają prawo jazdy takiej kategorii.
Krzysztof Sobczak
23.12.2018
Administracja publiczna
Do tej pory nikt nie zgłosił się z postulatem o przyspieszenie wyborów parlamentarnych - poinformował o tym sam prezydent Andrzej Duda. Pytany czy będzie startować w wyborach prezydenckich - w 2020 r. - powiedział, że na razie trzeba się skupić na kampaniach wyborczych w przyszłym roku.
Patrycja Rojek-Socha
22.12.2018
Administracja publiczna
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w piątek, że nie będzie podwyżek cen energii - dostawcy mają nie stracić, a odbiorcy zapłacić tyle, ile do tej pory. Rząd przygotował kilka mechanizmów, które pozwolą utrzymać ceny na poziomie z I połowy 2018 roku. Specjalnie w tym celu zbierze się tuż po Bożym Narodzeniu parlament.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Rynek i konsument
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na wdrożenie pilotażowego programu dofinansowania ocieplenia domów jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie i wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów emisyjnych. Zadaniem gminy będzie planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma możliwości kwestionowania decyzji o przejęciu przez państwo nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ponieważ w takich sprawach - od 1992 r. - nie można stosować przepisów o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności, uchylenia czy zmiany decyzji. Jego zdaniem, to łamanie praw konstytucyjnych.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2018
Samorząd terytorialny
Żądanie udzielenia informacji przetworzonej może zostać uwzględnione pod warunkiem wykazania, że jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. Krąg podmiotów, które wykażą taką przesłankę, jest ograniczony - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wynika z tego, że stowarzyszenia nie mogą liczyć na dane o wydatkach partii politycznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.12.2018
Finanse
Rada gminy nie może ryczałtowo określić wysokości kosztów podróży służbowej sołtysa. Kosztów tych nie można też włączyć do kwot diet, a tym bardziej do zryczałtowanej ogólnej kwoty obejmującej obie wartości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Robert Horbaczewski
21.12.2018
Samorząd terytorialny
Parentyzacja to nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych, która umożliwia automatyczne tworzenie powiązań dziecka z rodzicami. Wystarczy, że urzędnik wprowadzi PESEL-e rodziców w danych dziecka. Zmiana uprości wnioskowanie o zasiłki i zapobiegnie wyłudzaniu świadczeń.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2018
Administracja publiczna RODO
Wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów i umożliwienie restrukturyzacji długu oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zadłużania i regulacji w zakresie postępowań naprawczych zakłada ustawa, którą poparł Senat.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Finanse publiczne Finanse samorządów
Senat chce wnieść do Sejmu projekt ustawy zapobiegającej obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Budownictwo
Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą poparł Senat, zakłada m.in. podanie do publicznej informacji zamiaru ogłoszenia konkursu i wprowadza możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Samorząd terytorialny
Zdaniem BCC nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiająca zwrot wywłaszczonych nieruchomości na cele publiczne może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych.
Jolanta Ojczyk
20.12.2018
Budownictwo
Kandydując w wyborach na prezydenta miasta sędzia powinien rozważyć zrzeczenie się urzędu przed kampanią wyborczą - uznała Krajowa Rada Sądownictwa. Podkreśliła, że sędzia pozostający w służbie czynnej nie może jednocześnie prowadzić kampanii wyborczej i sprawować wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem RPO wystarczy, by wziął na ten czas urlop
Krzysztof Sobczak
20.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory
W Polsce nadal działają pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, które nielegalnie, omijając ustawę świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne - alarmuje RPO. W jego ocenie problem wymaga pilnego rozwiązania bo w takich miejscach, poza jakąkolwiek kontrolą może dochodzić do naruszeń a nawet przypadków tortur.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2018
Opieka zdrowotna
Wójt, burmistrz, prezydent pełni funkcje zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce gminy....
Magdalena Niewińska-Struszyńska
20.12.2018
Samorząd terytorialny
Korzystniejsze warunki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności przegłosowali w czwartek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta warszawscy radni. Uchwała o 98-procentowej bonifikacie zastąpi tę o 60-procentowej sprzed kilku dni.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Samorząd terytorialny
Jednym z zadań specjalnego roboczego zespołu samorządowo-rządowego ma być szybkie wypracowanie rozwiązań umożliwiających renegocjację niedawno rozstrzygniętych przetargów na dostawy energii dla samorządów. W ten sposób osłabione mają być skutki spodziewanego wzrostu cen energii.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Według propozycji ministra cyfryzacji najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.12.2018
Administracja publiczna
Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wysokość subwencji oświatowej w 2019 r. Resort edukacji chce dopłacić na uczniów z podwójnego rocznika, którzy rozpoczną naukę w liceach. Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
19.12.2018
Finanse samorządów
Grupy zakupowe, wykorzystywanie nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia, termomodernizacja budynków to sposoby, jakimi miasta ratują się przed wysokimi kosztami energii. Tymczasem te mają wkrótce być jeszcze wyższe, a rząd przygotowuje projekt dotyczący ograniczenia skutków wzrostu cen prądu.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.12.2018
Środowisko
Wigilia jest w Polsce zwykłym dniem roboczym, ale w tym roku wszystkie urzędy administracji rządowej będą zamknięte. Niektóre samorządy też nie będą pracować, inne przyjmą interesantów w skróconych godzinach, ale są też takie, w których sprawy będzie można załatwić, jak w każdy inny dzień. Krócej będą pracować sklepy.
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Dyrektorzy szpitali powiatowych alarmują, że bez dodatkowych pieniędzy utoną w długach. Podkreślają, że ostatnio podwyższono płace lekarzom specjalistom i minimalne wynagrodzenie dla pracowników ochrony zdrowia, ale nie przekazano im pieniędzy na te wydatki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2018
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Do uzyskania informacji publicznej przetworzonej konieczne jest wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ale dodał, że mieści się to w zakresie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.12.2018
Administracja publiczna
Jeśli odwołania nie wniosły wszystkie strony, a te, które się nie odwołały, nie wyraziły zgody na zmianę decyzji, odwołanie wraz z aktami sprawy należy przekazać samorządowemu kolegium odwoławczemu.
Jakub Wilk
18.12.2018
Administracja publiczna
Zbyt późna diagnoza, utrudniony dostęp do placówek zapewniających odpowiednią pomoc - na takie nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. Okazało się także, że w wielu placówkach nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii oraz mocno okrajano czas zajęć.
Monika Sewastianowicz
18.12.2018
Zarządzanie oświatą
Woda do produkcji leków napojów i artykułów spożywczych, pobierana z sieci wodociągowej nie korzysta ze stawki preferencyjnej. Takie jest najnowsze stanowisko Wód Polskich. To oznacza zaś, że część firm mogą czekać podwyżki cen wody.
Jolanta Ojczyk
18.12.2018
Środowisko
Zespół doradczy powołany przez ministra rozwoju przedstawił założenia reformy planowania przestrzennego. Według ekspertów zmiana systemu jest konieczna, by zmniejszyć koszty ponoszone z powodu chaosu przestrzennego przez społeczeństwo i skończyć z dewastacją przestrzeni.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.12.2018
Budownictwo

NSA: Sąd administracyjny rozstrzyga o przywróceniu terminu dla użytkownika wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Skarga do sądu administracyjnego przysługuje w sytuacji, gdy samorządowe kolegium odwoławcze odmówi przywrócenia terminu na złożenie wniosku kwestionującego zmianę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2018
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski