Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, ze względu na sytuację epidemiczną wybory przedterminowe i uzupełniające nie będą przeprowadzane do końca kwietnia. Co do wyborów majowych, jak np. planowanych na 9 maja wyborów prezydenta Rzeszowa, będzie to zależało od rozwoju sytuacji.

Prezydent Rzeszowa zrezygnował i rekomenduje wiceministra na następcę>>

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej w kwietniu wybory przedterminowe i uzupełniające zaplanowano w kilkudziesięciu gminach w całej Polsce. W ostatnich miesiącach terminy tych wyborów były już przesuwane z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację epidemiczną.

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował, że MSWiA wystąpiło do Głównego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie przedterminowych i uzupełniających wyborów samorządowych.

Kkż, PAP