Parlament Europejski przyjął 11 marca rezolucję ogłaszającą całą Unię Europejską “Strefą wolności dla osób LGBTIQ. Za przyjęciem rezolucji głosowało 492 europosłanek i europosłów, przeciw było 141, od głosu wstrzymało się 46 osób.

Historia rezolucji

Jak przypomina Kampania Przeciw Homofobii (KPH), rezolucja powstała z inicjatywy Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBTI, która przygotowała ją w związku z drugą rocznicą przyjęcia w Polsce pierwszej tzw. uchwały anty-LGBT. Rezolucja, poza ogłoszeniem całej Unii Europejskiej “Strefą wolności dla osób LGBTIQ” przywołuje najważniejsze dokumenty przyjęte w ostatnim czasie przez unijne instytucje, m.in. Memorandum Komisarz Praw Człowieka Rady Europy z 3 grudnia 2020 nt. stygmatyzacji osób LGBTI w Polsce, i wskazuje na konsekwencje finansowe, które spotkały Polskę w związku z uchwałami. Była to m.in. utrata 8 mln zł. z Funduszy Norweskich przez woj. podkarpackie.

W rezolucji przywołana została również  oficjalna skarga, która została złożona do  Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe, w tym Kampanię Przeciw Homofobii. Cała treść rezolucji dostępna TUTAJ.

 


Kolejny sygnał od UE

Przyjęcie rezolucji ogłaszającej UE “Strefą wolności dla osób LGBTIQ” to kolejny sygnał wysłany Polsce przez Europarlament wskazujący, że Unia nie zgadza się na dyskryminację i wykluczanie osób LGBT z europejskiej wspólnoty. - Przyjmując rezolucję unijni politycy i polityczki dali polskim władzom jasno do zrozumienia - albo skończycie z dyskryminacją osób LGBT albo pożegnać się z finansowym wsparciem od Unii – komentuje wynik głosowania wicedyrektorka KPH, Mirosława Makuchowska.

 

 [-LINKI SIP LEX-]