Pomimo zapowiedzi resortu rozwoju w Krajowym Planie Odbudowy nie uwzględniono gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk w założeniach konsultowanego Krajowego Planu Odbudowy – alarmuje Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Pominięte mimo zapowiedzi

Podczas spotkania online burmistrzowie, prezydenci i wójtowie gmin uzdrowiskowych podkreślali, że w projekcie konsultowanego KPO takiego wsparcia nie przewidziano. Jak dodają, doszło do tego pomimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że „Polska musi być potęgą uzdrowiskową i turystyczną w Europie”, który wyraził nadzieję, że „kolejne lata będą prowadziły do dalszego wzrostu sektora uzdrowiskowego i turystycznego w Polsce”. Mówił też o stworzeniu przez Ministerstwo Rozwoju „Programu Polskie Uzdrowiska”.

 


Tymczasem w ramach KPO brak jest konkretnych zapisów pozwalających na wsparcie działań gmin uzdrowiskowych. A – jak zauważają - w diagnozie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności uzdrowiska zostały wskazane jako obszary wymagające szczególnej uwagi i interwencji.

Zobacz też: Gminy uzdrowiskowe liczą straty i oczekują wsparcia>>

Osłabienie gmin i mieszkańców

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP podkreślało, że uzdrowiska to przede wszystkim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także hotele, pensjonaty, gastronomia i liczne atrakcje turystyczne, które w okresie pandemii przestały funkcjonować. „Uzdrowiska to obszary, które nie mogą funkcjonować bez infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Infrastruktury, powstającej z inicjatywy samorządów lokalnych, właśnie przy wsparciu środków zewnętrznych. Gminy uzdrowiskowe i podmioty gospodarcze działające w uzdrowiskach muszą mieć możliwość pozyskania środków na nowe inwestycje wzbogacające ten produkt” – podkreślono w komunikacie na stronie stowarzyszenia.

Samorządowcy podkreślali, że brak wsparcia w KPO jeszcze bardziej pogorszy i tak już bardzo złą sytuację tych gmin i doprowadzi do regresu poziomu życia społecznego-gospodarczego i zubożenia lokalnych społeczności.

 

 [-LINKI SIP LEX-]