Od 14,70 zł do 58,80 zł – o tyle ma wzrosnąć koszt 21-dniowego turnusu na leczeniu uzdrowiskowym. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać już od następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W  uzasadnieniu wskazano, że konieczność podwyżki wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości, niezbędnych do funkcjonowania sanatorium. Do 10 marca jednak leczenie uzdrowiskowe jest wstrzymane. O ile sytuacja pandemiczna się nie pogorszy ma ruszyć 11 marca.

Finansowanie - jak przypomina MZ - podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc.