Po leczeniu uzdrowiskowym rząd nieoczekiwanie odmroził rehabilitację stacjonarną, ale też turnusy leczniczo-profilaktyczne w podmiotach nadzorowanych przez ministerstwa: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych. O ile na rehabilitację do sanatorium można pojechać od 11 marca, o tyle ta oferowana w szpitalu ruszy 15 marca. Warunkiem przyjęcia będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W przeciwieństwie do pobytu w uzdrowisku, zaszczepienie przeciwko Covid-19 nie otwiera drogi do szpitalnej rehabilitacji. Tak wynika z nowelizacji z 22 lutego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanej wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw pod pozycją 336.  Nowelizacja co do zasady obowiązuje od wtorku 23 lutego, ale przepisy dotyczące rehabilitacji wchodzą w życie 15 marca. 

Czytaj także: Po szczepieniu preparatem dopuszczonym do obrotu w UE możliwe zwolnienie z kwarantanny>>
 

 

Ruszy szpitalna rehabilitacja

- To bardzo dobra wiadomość zarówno dla fizjoterapeutów, jak i pacjentów - ocenia Dominika Kowalczyk z Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wiele szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych zostało zamienionych na covidowe, a przyjęcia na nie wstrzymane. To co istotne, to że rehabilitacji stacjonarnej nie można mylić z tą ambulatoryjną i na oddziale dziennym. Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych prowadzona jest na oddziałach szpitalnych i przeznaczona jest dla tych pacjentów, którzy potrzebują nie tylko usprawnienia, ale również - ze względu na stan zdrowia - wymagają całodobowej opieki medycznej. Na taką stacjonarną rehabilitację kierowani są m.in. pacjenci bezpośrednio po urazach, operacjach czy amputacjach. Do wczoraj mogli korzystać tylko z rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, od dziś mogą też ze szpitalnej.

Skierowanie na test przed rehabilitacją uzdrowiskową czy szpitalną bez kwarantanny

Co ważne, nowelizacja rozporządzenia precyzuje, że osoby, które podadzą się testowi, również te ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe, nie podlegają automatycznie kwarantannie. Zgodnie z nowelizacją obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby, która poddaje się testowi przed rozpoczęciem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, rehabilitacji stacjonarnej,  rehabilitacji w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym osoba, u której test wykaże zakażenie, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Czytaj również: Skazani na kwarantannę, mimo negatywnego wyniku testu >>

Bez wyłączenia osoba kierowana na test byłaby poddana kwarantannie już od wypisania skierowania. Zgodnie bowiem z par. 4 pkt 1 rozporządzenia osoba kierowana na test ma obowiązek poddania się  obowiązkowej kwarantannie, która kończy się z chwilą uzyskania negatywnego wyniku.