W uzasadnieniu projektu, który w czwartek znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji napisano, że zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii.

Z projektu wynika, że do odwołania warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka.

Natomiast podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie w tej formie. 

Czytaj: Rząd wykluczył kuracjuszy, których nie stać na leczenie>>