To ważna decyzja, ponieważ obecnie trwają prace nad Planem Finansowym NFZ na 2021 rok. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia stoi na straży niemal 100 miliardowego budżetu, który powinien być jak najlepiej wykorzystany w interesie polskich pacjentów.

Skład nowej RadyNFZ

  • Rudolf Borusiewicz - powołany na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
  • Piotr Ciompa - wspólny kandydat Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - wskazana przez Radę Dialogu Społecznego
  • Jarosław Janas - reprezentant Ministerstwa Finansów
  • Paweł Jasiński - reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Joanna Jończyk - reprezentant organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta
  • Anna Karczmarz - wskazana przez Ministra Zdrowia
  • Krystyna Machulak - wskazana przez Prezesa Rady Ministrów
  • Maria Ochman - wskazana przez Radę Dialogu Społecznego
  • Michał Skoczylas - wskazany przez Ministra Zdrowia

Czytaj w LEX: Zarzut „utrudniania kontroli” w ramach kontroli świadczeniodawcy przez NFZ >

Rada NFZ jako organ kontrolny

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym prezesa Funduszu, a także organem kontrolnym. Rada zajmuje się zatwierdzaniem m.in. sprawozdania z działalności Funduszu za poprzedni rok oraz projektów planu finansowego na kolejne lata. Plan finansowy NFZ powinien zostać ogłoszony do 15 lipca. W skład Rady NFZ wchodzi 10 członków, powołuje ją minister zdrowia na 5 letnią kadencję.

 

 Rada na trudny czas pandemii

W dobie panującej epidemii COVID-19, przed Radą nie małe wyzwania. Mimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią nie zabraknie pieniędzy na leczenie pacjentów. Jak mówi dr. n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i członek nowo wybranej Rady NFZ, system ochrony zdrowia jest zabezpieczony. Gwarantuje to ustawowa stabilizująca w postaci 6 proc. PKB. Do 2024 roku tyle musi być przekazywane na lecznictwo.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

Zgodnie z ustawą, niezależnie od ściągalności składki zdrowotnej, będzie się osiągać konkretne minimalne pułapy wydatków. Na zdrowie ma być zagwarantowane 5,3 proc. PKB. To oznacza, że jeżeli przychody ze składki będą spadać (jest takie ryzyko), to i tak nakłady na zdrowie będą wzrastać, jest to bowiem zagwarantowane ustawą.

Czytaj: Nowa ustawa bardziej scentralizuje NFZ>>
 

- Jednym z priorytetów Rady jest pomoc świadczeniodawcom w związku z możliwą na jesieni drugą falą pandemii, która zbiegnie się dodatkowo z sezonem grypowym - mówi dr Gałązka - Sobotka. - Ważne, by w tym temacie była klarowność. Nie możemy dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce przy pierwszej fali COVID-19 - dodaje.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii >