Uchwała przewiduje też, że jeśli ktoś będzie chciał zapłacić karę w ciągu 7 dni od jej wystawienia lub doręczenia, będzie miał przelać na konto miasta 170 zł.

Autorzy uchwały przekonywali, że 17 lat temu 50 zł miało zdecydowanie inną wartość. - Od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne (inflacja, przeciętne wynagrodzenie itp.). Dla porównania można wskazać, że wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu w komunikacji publicznej w Warszawie wynosi obecnie 266 zł i 186,20 zł w razie jej uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN jest więc zaniżona - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Czytaj w LEX: Ochrona danych osobowych przy pobieraniu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania >

Czytaj: Opłaty za parkowanie będą rosły - łatwiej zaparkujemy, samorządy zarobią>>