Zdrowotna spółka komunalna

Samorząd terytorialny
Od kilku lat w Polsce przeprowadza się procesy przekształceń SPOZ podległych samorządom...
Izabela Klisowska
24.09.2009
Samorząd terytorialny
Nowa ustawa o finansach publicznych czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1...
Bartosz Starczewski
24.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy brak istnienia wylotu ściekw do rzeki może być podstawą do odmowy udzielenia pozwolenia...
Teresa Bzinkowska
23.09.2009
Samorząd terytorialny
20 marca bieżącego roku uchwalono ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ktra weszła w życie z...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
23.09.2009
Samorząd terytorialny
Na kogo nałożyć nakaz rozbirki w przypadku samowolnej rozbudowy budynku zrealizowanej w 2000 r....
Maciej Jastrzębski
23.09.2009
Samorząd terytorialny
20 marca bieżącego roku uchwalono ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz....
23.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarządca nieruchomości ma obowiązek sprzątania chodnika (a zimą odśnieżania) oddzielonego od...
Krzysztof Kamiński
22.09.2009
Samorząd terytorialny
Komu mogą być powierzone obowiązki naczelnika wydziału?
Michał Culepa
22.09.2009
Samorząd terytorialny

Kto zapłaci za ciepło?

Samorząd terytorialny
Nieuchronny koniec pięknego lata zwiastuje jesień, a pźniej zimę, a wraz z nimi problemy związane z...
Wiesław Śniecikowski
22.09.2009
Samorząd terytorialny
19 września 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nowelizacja ma...
Bartosz Starczewski
21.09.2009
Samorząd terytorialny
Na jakiej podstawie dyrektor szkoły ma rozwiązać klasę? Czy ze względw organizacyjnych aneks...
Bożena Barczewska
21.09.2009
Samorząd terytorialny
Przez kogo powinno być zatwierdzane roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zyskw i strat)...
Agnieszka Sieńko
21.09.2009
Samorząd terytorialny
Jaki powinien być przebieg postępowania w sprawie wybudowania garażu bez pozwolenia na budowę na...
Tomasz Gawroński
18.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy starosta ma podstawę prawną do ponownego przeprowadzenia postępowania uzgadniającego, skoro...
Ewa Florkiewicz
18.09.2009
Samorząd terytorialny
Samorządowa jednostka budżetowa wypłaca pracownikom dodatki za pracę na drugiej zmianie w wysokości...
Magdalena Oleksyn
17.09.2009
Samorząd terytorialny
Znaczna część wsplnot mieszkaniowych w Polsce powstała w budynkach komunalnych, w ktrych gminy...
Wojciech Federczyk
17.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym istnieje obowiązek korygowania omyłek rachunkowych, czy...
Agnieszka Kurowska
17.09.2009
Samorząd terytorialny
Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw,...
Agnieszka Rzetecka-Gil
16.09.2009
Samorząd terytorialny
Zdarzające się w praktyce przypadki, uzasadniające konieczność odmowy wydania żądanych przez...
Dariusz Felcenloben
16.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny, ktry ukaże...
16.09.2009
Samorząd terytorialny

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny
Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.
Bartosz Starczewski
15.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne, ktry ukaże...
15.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadw...
Agnieszka Gerasimiuk
15.09.2009
Samorząd terytorialny

Godziny pracy apteki

Samorząd terytorialny
Zarząd uchwala rozkład pracy aptek w drodze uchwały. W uchwale zapisano, iż apteka pracuje w...
Izabela Klisowska
14.09.2009
Samorząd terytorialny
Co należy rozumieć przez drobne wydatki, na ktre przypada 25% wysokości diety w przypadku...
Radosław Kowalski
14.09.2009
Samorząd terytorialny
Fakt przynależności zabytkw do szerszej kategorii dziedzictwa kulturowego powoduje, że podlegają...
Katarzyna Zalasińska
14.09.2009
Samorząd terytorialny
Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę i sporządził protokł a następnie udostępnił go...
Bożena Barczewska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami...
Katarzyna Zalasińska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Kto uchwala regulamin przyznawania środkw z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Alicja Brzezińska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy rada gminy ma prawo kontroli postępowań administracyjnych, i w jakim zakresie?...
Michał Behnke
10.09.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski