Bożena Barszczewska

Nauczyciel dyplomowany. W latach 1999–2000 doradca Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, 2000–2001 doradca metodyczny w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Wykładowca akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Aktualnie pracuje jako nauczyciel w Zespole Placówek Specjalnych w Olsztynie.
Specjalistka z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół, konkursów na dyrektora szkół i placówek, działalności dyrektora szkoły, likwidacji i zakładania szkół, organizacji szkół niepublicznych, działalności rady pedagogicznej, roli rodziców w szkole, nadzoru pedagogicznego, doskonalenia nauczycieli.

Artykuły autora

W sierpniu najważniejsze uchwały na przyszły rok szkolny

Zarządzanie oświatą

Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września - to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. Prawo nie określa konkretnego dnia, w którym musi się ona odbyć - dyrektor może ją zwołać również ostatniego dnia miesiąca. Przy planowaniu zebrania powinien wziąć pod uwagę m.in. kierunki polityki oświatowej państwa.

19.08.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski