Bożena Barszczewska

Artykuły autora

Rada pedagogiczna może odbyć się 31 sierpnia

Zebranie rady pedagogicznej może odbyć się nawet w ostatni dzień sierpnia. Istotne, by przypadało to po naradach i po sesji poprawkowej - pisze Bożena Barszczewska w serwisie Lex Prawo Oświatowe.

17.08.2017

Sprawozdanie z nadzoru do końca sierpnia

Do końca sierpnia dyrektor szkoły powinien przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Powinien on uwzględniać cele ustalone na dany rok...

28.07.2017

Wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli ustala wójt

Samorząd terytorialny

Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i...

13.07.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    39