Pytanie:
Jaka jest podstawa prawna wydania zarządzenia wójta o funkcjonowaniu dyżurów przedszkola w czasie wakacji?

Odpowiedź:
Podstawą prawną zarządzenia wójta w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.s.s.

Uzasadnienie:
Stosownie do zapisu § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 r.s.s., wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do r.s.s. Wójt może się kierować propozycjami dyrektorów i rad pedagogicznych, jednak ostatecznie to on rozstrzyga kwestię terminów przerw w pracy przedszkoli. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami