Jaka jest podstawa prawna wydania zarządzenia wójta o funkcjonowaniu dyżurów przedszkola w czasie wakacji?

Odpowiedź:
Podstawą prawną zarządzenia wójta w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.s.s. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów