Bożena Barszczewska

Artykuły autora

Nauczyciel musi uważać, co omawia na zebraniu

Nie ma przepisów szczególnych odnoszących się do kwestii publicznego podawania przez nauczycieli ocen podczas zebrania, pedagog musi zdawać sobie jednak sprawę, że nie wszystkie dane można ujawniać w...

24.12.2015

Rada szkoły nie dla wicedyrektora

Wicedyrektor szkoły nie powinien wchodzić w skład rady szkoły. Należy stosować tę samą zasadę co do dyrektora szkoły - pisze Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

18.12.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    39