Czy można wystąpić o opinię w sprawie powołania dyrektora do rady rodziców, jeżeli w szkole nie funkcjonuje rada szkoły?

W tej sytuacji organ prowadzący powinien zwrócić się w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska dyrektora do rady pedagogicznej.
 
Uzasadnienie
W szkole, w której nie została powołana rada szkoły, w myśl art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. zadania rady szkoły wykonuje rada pedagogiczna. W przypadku, gdy rada szkoły nie została powołana, istnieje obowiązek zasięgnięcia opinii wyłącznie rady pedagogicznej. W przypadkach wynikających z art. 36a ust. 4 i 5 u.s.o. obligatoryjne jest uzyskanie opinii, natomiast nie ma ona charakteru wiążącego dla organu prowadzącego.

Ocena pracy nauczyciela również z inicjatywy rady pedagogicznej>>

Dowiedz się więcej z książki
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł