Bożena Barszczewska

Artykuły autora

Regulamin strzelnicy musi być zatwierdzony przez wójta

Samorząd terytorialny

Aby strzelnica mogła legalnie funkcjonować, musi posiadać zatwierdzony regulamin. Zatwierdzenia regulaminu dokonuje decyzją administracyjną jednostka samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz,...

18.10.2016
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    39