Wicedyrektor szkoły wygrał konkurs na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej gminy. Czy w związku z pełnioną funkcją może być urlopowany ze szkoły do pracy w samorządzie, jeśli jego pierwsza umowa była na okres jednego roku, a druga już na czas nieokreślony? Czy ma możliwość powrotu do wykonywania zawodu nauczycielskiego?

Odpowiedź:
Wicedyrektor szkoły nie może być urlopowany ze szkoły na czas piastowania stanowiska dyrektora jednostki budżetowej gminy. Nie istnieją ograniczenia czasowe powrotu do wykonywania zawodu nauczycielskiego. W każdej chwili nauczyciel może zostać zatrudniony w szkole jako nauczyciel. Pragmatyka nauczycielska nie przewiduje utraty uprawnień nauczycielskich ze względu na czas nie wykonywania zawodu. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów