Henryk Gawroński

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Radny Rady Miejskiej w Elblągu w latach 2013-2014. 

Autor książki: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 311.

Artykuły autora

Kryzys zarządzania metropoliami?

Samorząd terytorialny

W literaturze podejmującej zagadnienie zarządzania w obszarach metropolitalnych podkreśla się, że duże systemy zurbanizowanej przestrzeni, które są obecnie zarządzane przez szereg rozproszonych...

19.06.2017

Coraz więcej mieszkań komunalnych do rozbiórki

Samorząd terytorialny

W zasobach komunalnych występuje najwięcej budynków najstarszych (oddane do użytku przed 14 sierpnia 1961 r.) , znajdujących się w złym stanie technicznym, niedostatecznie wyposażonych i...

09.03.2017

Subwencje i dotacje dla samorządów na 2017 rok

Samorząd terytorialny

Znaczny wzrost kwot subwencji ogólnej w częściach mających charakter redystrybucyjny (wyrównawcza, równoważąca, regionalna) świadczy o rosnącej polaryzacji (rozwarstwieniu) siły ekonomicznej...

01.02.2017

Reprywatyzacja obciąża samorządy miast

Samorząd terytorialny

Brak systemowych rozwiązań reprywatyzacji skutkuje licznymi konfliktami społecznymi i sięganiem po pozaprawne metody odzyskiwania nieruchomości, alarmuje Henryk Gawroński, ekspert programu LEX Omega...

05.01.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16