Henryk Gawroński

Artykuły autora

TBS-y bardziej dostępne

Samorząd terytorialny

Obniżenie z 30 proc. do 25 proc. maksymalnej kwoty partycypacji własnej ma ułatwić osobom gorzej sytuowanym uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego. To jedna z najważniejszych zmian w obowiązujących...

23.11.2015

Wszystko o nowych zasadach partycypacji w TBS-ach

Budownictwo

Obowiązujące od 25 października nowe przepisy wprowadziły nowe zasady partycypacji w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS). Poszerzony został katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia...

23.11.2015

Samorządowe dochody silnie powiązane z budżetem państwa

Samorząd terytorialny

Subwencja ogólna, udziały w podatkach dochodowych i wpłaty do budżetu silnie wiążą dochody budżetów JST z budżetem państwa. Prawie 2/3 dochodów budżetów samorządów stanowią transfery finansowe z...

21.09.2015
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16