Paweł Banasik

Artykuły autora

Kierownikiem zamawiającego w gminie jest wójt

Samorząd terytorialny

Wójt jako organ gminy określony wprost w ustawie o samorządzie gminnym, spełnia definicję kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych....

07.11.2017

Pierwotna wartość zamówienia to wartość netto

Zamówienia publiczne

Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p., chciałby zawrzeć aneks do umowy podstawowej, zwiększając zakres usług o nie więcej niż 10% wartości zamówienia. Jak należy rozumieć...

28.07.2017

Planu zamówień publicznych nie trzeba aktualizować

Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych zmienił się w trakcie trwania roku budżetowego. Czy zamawiający powinien zaktualizować plan? Czy w planie zamówień zamawiający powinien ująć zadania, w których zamawiającym...

02.07.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10