W jaki sposb obliczyć wysokość przysługującej pracownikowi diety, z tytułu zagranicznej podrży...
Michał Szalak
13.11.2009
Samorząd terytorialny
Zaliczenie nakładw poniesionych przez użytkownika na poczet rżnicy między opłatą dotychczasową a...
Jakub Jan Zięty
12.11.2009
Samorząd terytorialny
Minister Edukacji Narodowej określił wymagania stawiane osobom zajmującym stanowisko dyrektora oraz...
Bartosz Starczewski
12.11.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny.
12.11.2009
Samorząd terytorialny
Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych świąt państwowych w Polsce. Z tym dniem...
Bartosz Starczewski
10.11.2009
Samorząd terytorialny
Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań JST.
Wojciech Gonet
10.11.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
10.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy jednostka samorządu terytorialnego (urząd) może dokonywać zwrotu wydatkw budżetowych w ramach...
Edward Tomczyk
09.11.2009
Samorząd terytorialny
Komentowany wyrok Wojewdzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczy oceny legalności procedury...
09.11.2009
Samorząd terytorialny
Proces likwidacji szkoły zawsze powinien poprzedzać podjęcie przez radę organu prowadzącego uchwały...
Anna Śniecikowska
09.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek prowadzenia czynności zmierzających do określenia, czy...
Anna Bufnal
09.11.2009
Samorząd terytorialny

Projekt zmian w oświacie

Samorząd terytorialny
W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzający zmiany w systemie oświaty w zakresie...
Bartosz Starczewski
06.11.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy okres pobierania świadczenia przez pracownika samorządowego, mianowanego można uznać za okres...
Dorota Dzienisiuk
06.11.2009
Samorząd terytorialny

Zmiana obwodów szkolnych

Samorząd terytorialny
Jakie czynności i w jakiej formie ma podjąć dyrektor, aby zmiana obwodw szkolnych odbyła się...
Magdalena Sender
06.11.2009
Samorząd terytorialny
Na jaki fundusz powinny wpłynąć naliczone opłaty - miasta czy starostwa? Czy starostamoże odroczyć...
Alicja Brzezińska
05.11.2009
Samorząd terytorialny
Prawidłowe ustalenie właściwości rzeczowej jest jednym z poważniejszych problemw, przed ktrym staje...
Krzysztof Gruszecki
05.11.2009
Samorząd terytorialny
Prawidłowe ustalenie właściwości rzeczowej jest jednym z poważniejszych problemw, przed ktrym staje...
Krzysztof Gruszecki
05.11.2009
Samorząd terytorialny
O właściwości wojewdzkiego konserwatora zabytkw w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z...
05.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy urząd gminy może pobrać opłatę skarbową za wydanie uwierzytelnionej kopii operatu szacunkowego...
Adam Bartosiewicz
05.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy Gmina ogłaszając przetarg na bankową obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych jest...
Paulina Soszyńska-Purtak
04.11.2009
Samorząd terytorialny
Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy...
Wojciech Federczyk
04.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może (w trybie zamwienia z wolnej ręki) zawrzeć umowę z Zakładem Energetycznym na...
Paulina Soszyńska-Purtak
04.11.2009
Samorząd terytorialny
W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar...
Bartosz Starczewski
03.11.2009
Samorząd terytorialny
Jak prawidłowo rozliczać nadgodziny pracy kierowcy samochodu osobowego, zatrudnionego w jednostce...
Michał Culepa
03.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy postawienie blaszanego garażu przez SP ZOZ na terenie przekazanym mu notarialnie przez gminę...
Izabela Klisowska
03.11.2009
Samorząd terytorialny
Regionalny dyrektor ochrony środowiska i powiatowy inspektor sanitarny stwierdzili obowiązek...
Ewa Florkiewicz
02.11.2009
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczeglności podmioty im podlegające, poszukują rżnorodnych...
Paweł Galiński
02.11.2009
Samorząd terytorialny
Jeżeli w ustawie jest zapisane, że 1% z wynagrodzeń przeznaczony jest na nagrody dla nauczycieli, w...
Łukasz Pater
02.11.2009
Samorząd terytorialny
Czy udzielając zamwień na usługę wynajmu sprzętu i pojazdw do zimowego utrzymania drg powiatowych i...
Paulina Soszyńska-Purtak
30.10.2009
Samorząd terytorialny
Jak należy postąpić w przypadku niezgodności stanu faktycznego z danymi ewidencji gruntów, na...
Michał Behnke
30.10.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski