Ewa Florkiewicz

Radca Ministra w Departamencie Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska. Autorka artykułów w krajowej prasie branżowej: "Wspólnota", "Problemy Ocen Środowiskowych".

Prawnik, absolwentka Podyplomowych Studiów Europejskich UW.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    29