Bartosz Starczewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Pracownik Wolters Kluwer Polska w Redakcji LEX.

Artykuły autora

Milczące załatwienie sprawy budzi ogromne wątpliwości

Samorząd terytorialny

Milczące załatwienie sprawy, różne aspekty tego zagadnienia oraz przepisy regulujące tę instytucję w kpa od 1 czerwca 2017 r. - te tematy zdominowały - zorganizowaną 6 grudnia 2017 r. konferencję...

11.12.2017

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji

Samorząd terytorialny

Czerwcowa nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadziła instytucję sprzeciwu od decyzji wnoszonego do sądu...

08.12.2017

(R)ewolucja w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Planowane zmiany mają tak szeroki zakres, że w istocie będzie to rewolucja w postępowaniu administracyjnym.

02.01.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    55