Projekt zmian został złożony przez rząd 29 grudnia 2016 r. Prace w komisjach sejmowych przebiegły bardzo szybko, a Sejm uchwalił je niemal jednogłośnie (przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu). Teraz ustawa trafi do rozpatrzenia przez Senat. W toku prac sejmowych nie zaszły zasadnicze zmiany w projekcie, poprawki miały w większości charakter redakcyjny i porządkujący (wobec czego opis zakresu nowelizacji na etapie wniesienia projektu do Sejmu pozostaje niemal w całości aktualny).

Zgodnie z przepisem o wejściu w życie ustawa ma zacząć obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.

Ustawa dostępna jest na stronie Sejmu.

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

LEX Navigator Postępowanie Administracja
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Administracja
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami