Bartosz Starczewski

Artykuły autora

Czy znakowanie i rejestrowanie psów jest legalne?

Samorząd terytorialny

Wszczepianie czipów, zakładanie kolczyków, tatuowanie czy inne sposoby trwałego oznakowania psów oraz rejestracja psów - takie obowiązki gminy próbują nałożyć na posiadaczy psów. Czy jednak takie...

26.07.2011

Co się zmieniło w zasadzie zaufania?

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 kwietnia 2011 r. zmianie uległ art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego wyrażający zasadę zaufania. Pierwsze wrażenie na temat tej nowelizacji każe sądzić, iż zmiana ta ma istotne...

20.07.2011

Zanim powstanie projekt planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Wiążąca organ wykonawczy gminy procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zbierania wniosków...

09.06.2011
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    55