Bartosz Starczewski

Artykuły autora

Od kogo można pobrać opłatę planistyczną?

Samorząd terytorialny

Pożyczkobiorca, ktry w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej tak orzekł sąd administracyjny.

08.09.2010

Od kogo można pobrać opłatę planistyczną?

Pożyczkobiorca, który w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej tak orzekł sąd...

07.09.2010

Od kogo można pobrać opłatę planistyczną?

Samorząd terytorialny

Pożyczkobiorca, ktry w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej tak orzekł sąd administracyjny.

07.09.2010

Deptanie miejskiej zieleni nie będzie karalne

Najnowsze zmiany w kodeksie wykroczeń mają na celu dopuszczenie korzystania z terenów zielonych przeznaczonych na cele rekreacji, bez groźby ukarania za deptanie zieleni. Ustawa z 22 lipca 2010 r. o...

05.09.2010
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    55