Dotychczasowy przepis kodeksu wykroczeń (art. 144 § 1 k.w.) ustanawiał zakaz deptania trawników i zieleńców na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nowelizacja k.w. ma na celu umożliwienie korzystania z terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji bez obaw o ukaranie grzywną lub naganą. Wzorem dla projektodawców tej nowelizacji były uregulowania obowiązujące w wielu krajach zachodniej Europy, gdzie korzystanie z zieleni miejskiej jest powszechne.
Uchwalona zmiana umożliwi nieskrępowane korzystanie z trawników i zieleńców w celach rekreacyjnych, nie spowoduje jednak jednocześnie ograniczenia odpowiedzialności za niszczenie roślinności przez człowieka, jak również nie ograniczy odpowiedzialności właścicieli za dopuszczenie do niszczenia przez zwierzęta znajdujące się pod ich nadzorem.

Więcej >>> Serwis samorządowy