Bartosz Starczewski

Artykuły autora

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    55