Bartosz Starczewski

Artykuły autora

Metryki spraw podatkowych – wzór i sposób prowadzenia

Samorząd terytorialny

Metryka sprawy podatkowej jest zakładana i prowadzona w sprawach, które toczą się w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, a także gdy przepisy szczególne nakazują stosowanie do danej sprawy...

23.03.2012
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    55