Prelegentami na konferencji byli członkowie zespołu przygotowującego projekt nowelizacji, wraz z szefem tego zespołu Profesorem Zbigniewem Kmieciakiem. Budząca wątpliwości tematyka oraz możliwość spotkania się z twórcami reformy przyciągnęły niezwykle liczną grupę uczestników. Mieli oni unikalną możliwość zadania pytań i otrzymania odpowiedzi z pierwszej ręki - wprost od osób, które projektowały nowelizację.

W pierwszej części konferencji uczestnicy dowiedzieli się o idei i celu nowelizacji. Profesor Z. Kmieciak przedstawił najważniejsze motywy zmian i wyjaśnił znaczenie nowych zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Następnie prelegenci omówili zmienione elementy postępowania wyjaśniającego. W części drugiej nacisk został położony na omówienie kwestii bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego oraz nowej instytucji ponaglenia. Ostatnia część konferencji została poświęcona mediacji, postępowaniu uproszczonemu, postępowaniu odwoławczemu oraz karom pieniężnym.


Tematem, który budził zdecydowanie najwięcej zainteresowania było jednak milczące załatwienie sprawy. Różne aspekty tego zagadnienia były analizowane w ciągu całej konferencji. Przepisy regulujące tę instytucję, dodane do kpa 1 czerwca 2017 r., były przedmiotem bardzo wielu wątpliwości i pytań zadawanych przez uczestników. Czy już można je stosować? W jakich sytuacjach mogą mieć zastosowanie? Jakie są konsekwencje milczącego załatwienia sprawy? Czy możliwe jest odwołanie od milczącej zgody? Jakie znaczenie ma zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy? Te i wiele innych pytań były przedmiotem żywej dyskusji między uczestnikami konferencji i prelegentami.


Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego jeszcze długo będzie przedmiotem dyskusji, sporów i kontrowersji. Odpowiedzi na nie, udzielane zarówno przez praktyków, jak i teoretyków postępowania administracyjnego, należy szukać w programach linii LEX. Bogata baza dokumentów pozwoli znaleźć odpowiedzi nawet na najbardziej szczegółowe pytania.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów