Dorota Skrzypska

Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - specjalność rachunkowość. 
Kierownik Sekcji Finansowo-Księgowej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie. Były pracownik jednostki organizacyjnej gminy na stanowisku głównego księgowego.

Artykuły autora

Szkolenie ławników nie jest zadaniem gminy

Samorząd terytorialny

Kompetencje rad gminnych w zakresie ławników określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie ograniczają się one wyłącznie do wybierania ławników. Zadaniem ich jest także odwołanie ławników...

21.07.2017

Zadaniem gminy nie jest szkolenie ławników

Samorząd terytorialny

Kompetencje rad gminnych w zakresie ławników określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie ograniczają się one wyłącznie do wybierania ławników. Zadaniem gminy zleconym nie jest szkolenie...

17.02.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13