Adam Kuźnicki

Doktorant w Zakładzie Prawa rolnego na Uniwersytecie Warszawskim. Właściciel firmy zajmującej się doradztwem prawnym specjalizującym się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, w szczególności dotyczącym problematyki gruntów warszawskich, funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także prawa budowlanego. Autor ściśle współpracuje z Kancelariami Radców Prawnych Roberto Privitera & Dagmara Grabowska.

Artykuły autora

Gmina nie ustala numeracji lokali w budynkach mieszkalnych

Samorząd terytorialny

Gmina nie jest odpowiedzialna za numerację lokali w budynkach mieszkalnych.Na gminie spoczywa jedynie obowiązek ustalenia numerów porządkowych budynków. Numerację poszczególnych lokali w budynkach...

10.08.2016

Outsourcing zapewnia popyt

Zatrudnienie w sektorze usług biznesowych do końca roku przekroczy 100 tys. osób. Wzrośnie więc popyt na lokale stwierdza Puls Biznesu.

16.10.2012
1  2  3  4  5  6  7