Paweł Galiński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, autor książki pt. "Finansowania polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii" oraz licznych artykułów i rozdziałów w książkach na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywania środków unijnych; współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Artykuły autora

Wartość lokowanych przez samorządy środków wzrośnie

Finanse samorządów

Na zakres działalności lokacyjnej samorządów ma wpływ wiele czynników, nie na wszystkie z nich jednostki mają bezpośredni wpływ, tłumaczy Paweł Galiński. Ekspert przewiduje wzrost wartości lokowanych...

06.09.2013
1  2  3  4  5