Paweł Galiński

Artykuły autora

Ocena płynności finansowej spółek komunalnych

Samorząd terytorialny

W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w formie spłek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spłek akcyjnych, powinny na bieżąco monitorować...

30.04.2010

Wydatki strukturalne i sprawozdanie Rb-WS

Samorząd terytorialny

Powoli mija termin sporządzania sprawozdania Rb-WS, które dotyczy wydatków strukturalnych. Chodzi w tym sprawozdaniu o zestawienie tych środków pieniężnych wydatkowanych przez określoną jednostkę,...

24.03.2010
  1  2  3  4  5