Elektroniczny dziennik lekcyjny

Samorząd terytorialny
Od dnia 7 sierpnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 lipca...
Anna Śniecikowska
02.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd powiatu może umorzyć pożyczkę udzieloną dla samodzielnego publicznego zakładu opieki...
Edward Tomczyk
01.09.2009
Samorząd terytorialny

Zmiany w nowym roku szkolnym

Samorząd terytorialny
1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, wchodzą w życie zmiany w systemie oświaty i...
Bartosz Starczewski
01.09.2009
Samorząd terytorialny
Kto odpowiada za stan techniczny oraz utrzymanie porządku na przystankach, ktre zlokalizowane są w...
Alicja Brzezińska
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd spłdzielni mieszkaniowej zobowiązany jest zgodnie z art. 186a ustawy o gospodarce...
Adam Kuźnicki
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Pod pojęciem płynności finansowej rozumie się zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.
Paweł Galiński
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownikowi jednostki samorządowej, pobierającemu świadczenie rehabilitacyjne należy wypłacać...
Michał Culepa
28.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy do zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego pracownikw samorządowych wymagane jest stosowanie...
Daniel Szczęsny
28.08.2009
Samorząd terytorialny
Oprcz zakazw ustawowych, gminy mogą wprowadzić własne zakazy spożywania, podawania, wnoszenia i...
Bartosz Starczewski
27.08.2009
Samorząd terytorialny
Inwestor posiada ostateczną decyzję środowiskową, wydaną na początku 2008 r. Obecnie WSA uwzględnił...
Ewa Florkiewicz
27.08.2009
Samorząd terytorialny
Ze względu na dużą liczbę dojeżdżających uczniw, a także w celu ułatwienia procedury rozliczeń,...
Julia Głazowska-Dmitruk
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska...
Prawo.pl
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska...
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalne jest uregulowanie zasad wynagradzania nauczycieli i pracownikw samorządowych w...
Michał Culepa
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Hurtownią danych (z ang. data warehouse) nazywamy tematyczny, zintegrowany, zmienny w czasie zbir...
Paweł Galiński
25.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy odsetki z tytułu nadmiernie pobranej rekompensaty dochodw utraconych są wydatkiem gminy, czy...
Dorota Skrzypska
25.08.2009
Samorząd terytorialny
Kto wydaje zezwolenie na transport i zbieranie odpadw na terenach zamkniętych?
Anna Nieć
24.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy wymagana jest uchwała rady miasta na przedłużenie kolejnej umowy użyczenia w stosunku do tej...
Anna Bufnal
24.08.2009
Samorząd terytorialny
NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od postanowienia...
Bartosz Starczewski
24.08.2009
Samorząd terytorialny
NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od postanowienia...
Bartosz Starczewski
24.08.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy nowo zatrudniony pracownik samorządowy ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego?
Michał Culepa
21.08.2009
Samorząd terytorialny

Bez przetargu

Samorząd terytorialny
Gospodarowanie zasobem nieruchomości, ktry stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego,...
Wojciech Federczyk
20.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina nie może dotować inwestycji we własnym budynku, ktry wynajmuje NZOZ-owi, tym bardziej, że...
Agnieszka Sieńko
20.08.2009
Samorząd terytorialny
Minister Finansw ogłosił grne stawki kwotowe podatkw i opłat lokalnych na najbliższy rok. Gminy...
Bartosz Starczewski
19.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy na terenie gminy może działać przedszkole prywatne, ktre nie zostało wpisane do ewidencji...
Katarzyna Szłyk
19.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy podanie w ofercie terminu realizacji przedmiotu zamwienia, niezgodnego z terminem podanym w...
Agnieszka Kurowska
19.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy organ nadzoru budowlanego może nakazać natychmiastową rozbirkę, bez zgody właściciela gruntu?
Jakub Mazurkiewicz
18.08.2009
Samorząd terytorialny
Rada Ministrw ustaliła nowe kwoty progw dochodowych i wysokość świadczeń wynikających z ustawy o...
Bartosz Starczewski
18.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy wynagrodzenie głwnego księgowego, zatrudnionego w PUP na podstawie umowy o pracę, powinno być...
Agnieszka Sieńko
17.08.2009
Samorząd terytorialny
Jednostka budżetowa zawarła umowę na wykonanie usługi geodezyjnej. Firma zadanie wykonała,...
Magdalena Rypińska
17.08.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski