Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer 12/2009.

Szczególnie gorąco zapraszamy do lektury artykułu Michała Kuleszy pt. ,,O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów'' dostępnego juz teraz  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.
 
 
SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 12/2009
 

Artykuły:
Michał Kulesza
Sławomir Kamosiński
Wszystko inaczej. Przedsiębiorstwo w roli samorządu terytorialnego w Latach Polski Ludowej.
 
Marek Wiewióra
Środki zaradcze państwa wobec niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego.
 
Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka
Rejestracja przedsiębiorców- osób fizycznych w gminach wiejskich na terenie stref zewnętrznych obszarów metropolitalnych jako czynnik rozwoju gospodarczego.
 
Grzegorz Bywalec
Decentralizacja Indii - przesłanki, istota i bariery.
   
Z orzecznictwa trybunałów europejskich:
Dawid Sześciło
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 11 czerwca 2009 r. w sprawie AEM SpA (popierana przez ASM Brescia SpA) przeciwko Komisji Europejskiej (sygnatura T-301/02).
 
Z orzecznictwa sądów administracyjnych:
Robert Suwaj
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2007 r. (II OW 29/07)
 
Sprawozdania
Justyna Przedańska
Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Międzynarodowa konferencja jubileuszowa Profesora Jana Bocia (Wrocław 15-16 października 2009 r.)
 
 Recenzje i omówienia
Jerzy Supernat
Zdzisław Brodecki (red.) ;;Europa urzędników" (LexisNexis, Warszawa 2009)
 
Przegląd piśmiennictwa:
Opracowała Justyna Przedańska