Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym istnieje obowiązek korygowania omyłek rachunkowych, czy...
Agnieszka Kurowska
17.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny, ktry ukaże...
16.09.2009
Samorząd terytorialny
Zdarzające się w praktyce przypadki, uzasadniające konieczność odmowy wydania żądanych przez...
Dariusz Felcenloben
16.09.2009
Samorząd terytorialny
Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw,...
Agnieszka Rzetecka-Gil
16.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne, ktry ukaże...
15.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadw...
Agnieszka Gerasimiuk
15.09.2009
Samorząd terytorialny

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny
Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.
Bartosz Starczewski
15.09.2009
Samorząd terytorialny
Co należy rozumieć przez drobne wydatki, na ktre przypada 25% wysokości diety w przypadku...
Radosław Kowalski
14.09.2009
Samorząd terytorialny

Godziny pracy apteki

Samorząd terytorialny
Zarząd uchwala rozkład pracy aptek w drodze uchwały. W uchwale zapisano, iż apteka pracuje w...
Izabela Klisowska
14.09.2009
Samorząd terytorialny
Fakt przynależności zabytkw do szerszej kategorii dziedzictwa kulturowego powoduje, że podlegają...
Katarzyna Zalasińska
14.09.2009
Samorząd terytorialny
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami...
Katarzyna Zalasińska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Kto uchwala regulamin przyznawania środkw z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Alicja Brzezińska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę i sporządził protokł a następnie udostępnił go...
Bożena Barczewska
11.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy rada gminy ma prawo kontroli postępowań administracyjnych, i w jakim zakresie?...
Michał Behnke
10.09.2009
Samorząd terytorialny
Jednostka samorządu terytorialnego zatrudnia pracownika, ktry przed zatrudnieniem prowadził...
Michał Culepa
10.09.2009
Samorząd terytorialny
Jakie konsekwencje grożą Zamawiającemu, ktry na skutek zapytań do postępowania przesunął termin...
Agnieszka Kurowska
09.09.2009
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy stosuje sie w stosunku do kierowcw pojazdw, przeznaczonych do odbierania odpadw z...
Joanna Stępniak
09.09.2009
Samorząd terytorialny

Nowe finanse publiczne

Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił nowa ustawę o finansach publicznych, ktra czeka teraz na decyzję Prezydenta.
Bartosz Starczewski
09.09.2009
Samorząd terytorialny
Komisje urbanistyczno-architektoniczne są organami doradczymi o charakterze wewnętrznym, ktre...
Bartosz Starczewski
08.09.2009
Samorząd terytorialny
Kto powinien być płatnikiem świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom pozbawionym wolności, ktrym na...
Katarzyna Lenczowska-Soboń
08.09.2009
Samorząd terytorialny
Organ stanowiąco - kontrolny jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę o likwidacji szkoły...
Magdalena Fota
08.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, chociażby ze względu na jego znaczenie dla rozwoju...
Katarzyna Zalasińska
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Właścicielem gruntu pod budynkiem jest gmina dzierżawiąca go osobie fizycznej, ktra jest...
Maciej Jastrzębski
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Na jaki podmiot należy wydać pozwolenie wodnoprawne na szczeglne korzystanie z wd, gdy właścicielem...
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego ma obowiązek wystawienia pracownikowi, z ktrym...
Magdalena Kuba
04.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy w ogłoszeniu o zamwieniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, gdzie ustalono, iż do...
Agnieszka Kurowska
04.09.2009
Samorząd terytorialny
Project finance jest metodą finansowania infrastruktury publicznej, projektw przemysłowych, a także...
Paweł Galiński
04.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy urząd gminy ma prawo wliczyć koszty podatku od nieruchomości w stawkę wody mimo, iż jest z...
Tomasz Kaczyński
03.09.2009
Samorząd terytorialny

Kategorie dróg samorządowych

Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami niektrych drg publicznych i nadają im...
Bartosz Starczewski
03.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może zmienić obwody szkolne podczas trwania roku szkolnego? Jakie przepisy to...
Katarzyna Szłyk
02.09.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski