Realizacja projektw inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) wymaga wyboru...
Paweł Galiński
29.07.2009
Samorząd terytorialny

Pobyt pracownika w areszcie

Samorząd terytorialny
Czy pobyt pracownika w areszcie należy traktować jako usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Kamil Szymański
29.07.2009
Samorząd terytorialny
Rw melioracyjny będący własnością skarbu państwa w zasobie nieruchomości starosty nie jest...
Teresa Bzinkowska
28.07.2009
Samorząd terytorialny
Kompetencje nadzorcze przyznane są ściśle określonym organom, co wynika z przepisów rangi...
Bartosz Starczewski
28.07.2009
Samorząd terytorialny
Jakie są przesłanki zastosowania zwolnienia z opłat za usunięcie drzew lub krzeww zgodnie z art. 86...
Jakub Mazurkiewicz
27.07.2009
Samorząd terytorialny
Dnia 6 listopada 2008 r. została uchwalona ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia (dalej: ustawa...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
27.07.2009
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy stosujemy do pracownika zatrudnionego na podstawie mianowania?
Michał Culepa
24.07.2009
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego cieszą się dużą samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań. Ich...
Bartosz Starczewski
24.07.2009
Samorząd terytorialny
Z dniem 4 sierpnia 2009 r.zmieniają sięprzepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia...
Krzysztof Posański
23.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może wykonywać usługi dla ludności poprzez wywz nieczystości płynnych własnym sprzętem?
Andrzej J. Kozłowski
23.07.2009
Samorząd terytorialny
Glosowany wyrok dotyczyokreślania statusu prawnego pracownikw szkł publicznych, prowadzonych przez...
Agnieszka Rzetecka-Gil
22.07.2009
Samorząd terytorialny
Glosowany wyrok dotyczy określania statusu prawnego pracownikw szkł publicznych, prowadzonych przez...
Agnieszka Rzetecka-Gil
22.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach można dokonać zmiany fragmentu lasu (o powierzchnia...
22.07.2009
Samorząd terytorialny
Do kiedy powinna być przekazywana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły...
Bożena Barczewska
21.07.2009
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia z organami administracji rządowej i w...
Bartosz Starczewski
21.07.2009
Samorząd terytorialny
Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umw wświetle...
Prawo.pl
20.07.2009
Samorząd terytorialny
W czasie kryzysu na rynku finansowym gminy mogą mieć trudności z pozyskaniem kapitału zewnętrznego,...
Paweł Galiński
20.07.2009
Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji ustawy o spłdzielniach socjalnych jednostki samorządu terytorialnego mogą...
Bartosz Starczewski
17.07.2009
Samorząd terytorialny
Konstrukcja ulgi inwestycyjnej jest uregulowana w art. 13 i 13d ustawy o podatku rolnym . Z...
Bogumił Pahl
17.07.2009
Samorząd terytorialny
W ostatnim okresie ustawodawca wprowadził rewolucyjne zmiany w zakresie organw kompetentnych do...
Krzysztof Gruszecki
16.07.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy pracownik może być zwolniony ze służby przygotowawczej?
Michał Culepa
16.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy można wydać pozwolenie na wykonanie robt budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej...
Michał Behnke
15.07.2009
Samorząd terytorialny
Organy administracji publicznej rozstrzygające sprawę, w ktrej zapadło orzeczenie sądu...
Bartosz Starczewski
15.07.2009
Samorząd terytorialny

Nazwa niepublicznej szkoły

Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący szkołę niepubliczną może przyjąć nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spłka z...
Bożena Barczewska
14.07.2009
Samorząd terytorialny

Ranking samorządów

Samorząd terytorialny
Jak co roku, dziennik Rzeczpospolita ogłosił Ranking samorządw. Wolters Kluwer Polska jest...
Bartosz Starczewski
14.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy regulamin wynagradzania pracownikw jednostki samorządowej powinien regulować warunki...
Magdalena Kuba
13.07.2009
Samorząd terytorialny
Od 1 sierpnia 2009 r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (obligatoryjnym) należeć...
Krzysztof Posański
13.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy na podstawie art. 178 Prawa Ochrony Środowiska organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji,...
Alicja Brzezińska
10.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy rada miasta powinna zmienić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmuw...
Anna Bufnal
09.07.2009
Samorząd terytorialny

Gminne rady seniorów

Samorząd terytorialny
W Sejmie złożony jest projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym umożliwiający tworzenie gminnych...
Bartosz Starczewski
09.07.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski