Pracownikowi należy się odprawa emerytalna - równowartość 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.) pracownikowi samorządowemu przysługuje odprawa emerytalna:

po 10 latach pracy w urzędach - w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,

po 15 latach pracy w urzędach - w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,

po 20 latach pracy w urzędach - w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z późn. zm.) i analogicznego § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.), do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jeżeli więc pracownik przepracował ponad 20 lat - czyli również pracownik wskazany w pytaniu, który legitymuje się 25-letnim stażem pracy, to należy mu się odprawa emerytalna -równowartość 6-miesięcznego wynagrodzenia

.