Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmuje się również problematyką administracji publicznej i oświaty. Obecnie prowadzi firmę doradczą, jest również doświadczonym trenerem i wykładowcą.

Artykuły autora

Zwolnionemu pracownikowi nie zawsze należy się odprawa

Prawo pracy HR

Nie każdemu pracownikowi należy się odprawa. Pracodawca jest zobowiązany do jej wypłacenia tylko w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, które stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie. Taką przyczyną może być likwidacja stanowiska pracy.

26.01.2021
1  2  3  4  5  6  7  8  9    69