Pytanie:
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomoc administracyjna w samorządowym zakładzie budżetowym, powierzono czasowe wykonywanie innej pracy ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy tj. od 27.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Czy można temu pracownikowi powierzyć dalsze czasowe wykonywanie innej pracy, ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy, tj. od 01.04.2017 r. do 26.04.2017 r.?

Odpowiedź:
Pracownikowi można powierzyć inną pracę nie dłużej niż do 26 kwietnia br. włącznie bez zmiany umowy o pracę

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 21 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Przepis powyższy dotyczy wszystkich pracowników samorządowych, a zatem powierzenie w sposób wskazany w pytaniu innej pracy niż wskazana w umowie w okresie po 27 kwietnia br. nie jest możliwe bez czasowej zmiany umowy o pracę poprzez porozumienie stron (aneks do umowy) albo wypowiedzenie zmieniające.

Do 26 kwietnia br. pracownik może zaś mieć powierzoną pracę inną niż określona w umowie na mocy wyżej cyt. przepisu. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami