Ireneusz Krześnicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, administratywista, praktyk, wieloletni pracownik administracji samorządowej, autor licznych publikacji o tematyce prawnej i samorządowej, m. in. książki pt. "Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego".

Artykuły autora

Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego nieważnością. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do prawidłowości zapisu, należy znać kilka ważnych reguł.

22.05.2024

Interpelacja do przewodniczącego rady, nie do burmistrza

Samorząd terytorialny

Interpelacja i zapytanie radnego przestały być dowolnie kształtowanymi instytucjami rangi statutowej, a stały się uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego. Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.

02.05.2019

Stanowiska gminnych rad tylko w granicach ich kompetencji

Samorząd terytorialny

Radni mają prawo pisać dowolne stanowiska, apele itp. i wysyłać je gdziekolwiek chcą ale poza formalnym funkcjonowaniem rady, tj. poza sesją i co najważniejsze wyłącznie we własnym imieniu i na...

31.05.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    33